Om Fitness

Kosttillskott förenklar

För att inom fitness lyckas prestera som bäst när det verkligen gäller så behövs flera komponenter. Dels måste man förstås träna regelbundet och resultatorienterat och dels måste man se till att ge kroppen tid för återhämtning. Ingen av dessa saker spelar dock någon större roll om man missar fokus på näringsintag.

Kroppen får ingen chans att vare sig prestera eller återhämta sig om intaget av näring är bristfälligt, och det kräver mycket kunskap och disciplin att försöka tillgodose sig denna näring via vanlig kost. Alla semi-seriösa fitnessatleter använder sig av kosttillskott för att förenkla vardagen samt maximera prestation och återhämtning.

Ultimat näringsförsörjning och återhämtning

Eftersom utbudet på marknaden av riktigt bra kosttillskott är högst begränsat så har vi tagit fram vår egen Fitness-drink som är och förblir en av våra mest älskade produkter. Denna drink, som givetvis är framtagen med hjälp av NTC för optimal näringsupptagning ända ner på cellnivå, smakar himmelskt och fungerar för såväl uppladdning som energipåfyllnad under träning och återhämtning efteråt.

Gott, lättsmält och effektivt

Vår Fitness-drink är fullpackad med vitaminer, mineraler och elektrolyter. Den är också både god och lättsmält - ett komplett näringstillskott för varje fitnessatlet.

Cologne list

Alla produkter är rena, dvs. fria från tungmetaller, bekämpningsmedel och mikrobiell kontaminering. De är också dopingtestade och listade på Cologne List.

"Cologne List® remains the first and biggest doping prevention platform for nutritional supplements in the world in 2017. Service offerings for testing pool athletes are gradually being extended with specialist support from NADA Prevention Department. This will help reduce unintentional doping incidents and possible health risks in the interests of everyone involved."

"Recreational athletes now also increasingly seek advice from Cologne List®. Their conviction that manufacturers who produce clean nutritional supplements free of banned substances will consequently be thorough and conscientious in other fields as well, has a positive effect on health awareness. This development is also reflected in the growing number of initiatives launched by fitness chains and organizers of endurance sports events."

"An international IOC sponsored study conducted by the Institute of Biochemistry of the German Sport University Cologne in 2004 found that about 15 percent of nutritional supplements acquired in 13 different countries contained anabolic agents that were not declared on the label."

Mer information om produkterna

TÜV - Ett oberoende laboratorium 

TÜV SÜD ELAB GmbH verkar som ett externt och helt oberoende laboratorium som regelbundet analyserar och kvalitetssäkrar fitline produkterna enligt olika kvalitetsparametrar. Utöver alla de rigorösa renhets – och kvalitetssäkringsanalyser som Fitline själva genomför, kontrolleras vi även av TÜV SÜD ELAB som en oberoende kontrollant.

TÜV SÜD ELAB GmbH är ett till hundra procent ägt dotterbolag till TÜV SÜD AG och arbetar sedan många år som en professionell laboratorieavdelning för Livsmedelsanalys, Vatten – och Miljöteknik och Medicinsk Laboratorieservice. Den snabba och exakta analysen av olika produktprover samt den kompletta konsultationen till samarbetspartners, räknas som en av företagets viktigaste kompetenser.

TÜV SÜD ELAB GmbH Laboratorium uppfyller alla krav enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 och är ackrediterat av DAkkS under ackrediteringsnummer D-PL-14390-01-00.